Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022

Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022 SwERAS 2022 - 1. Välkomstanförande - E Andersson SwERAS 2022 - 2. Postoperativ vård Introduktion - M Iversen SwERAS 2022 - 3. Postoperativ omvårdnad - A Garpenbeck & J Henriksdotter SwERAS 2022 - 4. Psykologiska reaktioner på stor kirurgi - Y Hellstadius SwERAS 2022 - 5. Smärtlindring - J Liljencrantz SwERAS 2022 - 6. Systemreaktioner efter kirurgiskt trauma - M Lipcsey SwERAS 2022 - 7. Kognitiv dysfunktion och förvirringstillstånd - L I Eriksson SwERAS 2022 - 8. Monitorering av fysiologisk påverkan efter kirurgi - E Leigaard SwERAS 2022 - 9. Lungfunktion - E Östberg SwERAS 2022 - 10. Mobilisering - A Porserud SwERAS 2022 - 11. Cirkulation - A Forsgren SwERAS 2022 - 12. Njurfunktion -...

LÄS MER

SwERAS-dagarna 2022

SwERAS dagarna 2022 blev det rekord i antal deltagare. 170 deltog från 36 sjukhus i Sverige, Norge och Åland. Det var ett välfyllt tvådagars program med fokus på post-operativ vård och kvalitét. Målet i år var att få en bra blandning av olika professioner som föreläsare och att ha paneldebatter för att bjuda in publiken till diskussion.     Hedersföreläsare och Professor Gregg Nelson MD PhD FRCSC Chief, Gynecologic Oncology Calgary, CA talade om ERAS Guidelines in Gynecology and Obstetrics: State of the Art, Future and the Alberta Experience Hedersföreläsare Angie Balfor  RN, MSc, ERAS Nurse Specialist, Edinburgh, Scotland talade om: Cultural aspects on quality improvement, and in implementing ERAS En föreläsning berörde problematik kring att bibehålla ERAS och kvalitet...

LÄS MER