Föreläsningar från 2021

 

0. Program SwERAS-dagarna 2021

1, Johansen – Intro SwERAS dagarna 2021

2. Persson – Prediktion av postoperativ smärta

4. Gupta – EDA & SPA vid bukkirurgi

5. Bergek – Blockadtekniker för snabbare återhämtning

6. Jakobson – Opioidfri pre- och postoperativ smärtlindring

7. Dahm – Postoperativ smärtlindring i framtiden

8. Wilnerzon – Ultratidig postoperativ mobilisering

9. Hellstadius – Psykologiska reaktioner vid stor kirurgi

10. Karlsson – ERAS och personcentrerad vård

11. Kehlet – Past, present and future in improving surgical care

12a. Johansen – Hur behandlar vi smärtan i praktiken vid kolorektal kirurgi

12b. Johansen – Hur behandlar vi smärtan i praktiken vid kolorektal kirurgi – Lap kolonkir

12c. Johansen – Hur behandlar vi smärtan i praktiken vid kolorektal kirurgi – Öppen kolonkir

12d. Johansen – Hur behandlar vi smärtan i praktiken vid kolorektal kirurgi – Lap rektumkir utan anast

13. Ljungqvist – ERAS Society Internationell utveckling

14a. WIjk – ERAS inom gynekologi

14b. Lundin – ERAS inom Gynekologi

15. Leo & Kristiansson – ERAS inom Akut bukkirurgi

16. Gedda & Garpenbeck – Uthållighet i ERAS

17 & 18. Gustafsson & Vibom – Preoperativ optimering

19. Ole Mathiesen – Multimodal analgesia – a review

20a. Jugdeep Dheesi – Perioperative evaluation, optimization and enhanced recovery for older patients

20c. POPS DVH GSTT Vanguard document