Föreläsningar från 2021

  0. Program SwERAS-dagarna 2021 1, Johansen - Intro SwERAS dagarna 2021 2. Persson - Prediktion av postoperativ smärta 4. Gupta - EDA & SPA vid bukkirurgi 5. Bergek - Blockadtekniker för snabbare återhämtning 6. Jakobson - Opioidfri pre- och postoperativ smärtlindring 7. Dahm - Postoperativ smärtlindring i framtiden 8. Wilnerzon - Ultratidig postoperativ mobilisering 9. Hellstadius - Psykologiska reaktioner vid stor kirurgi 10. Karlsson - ERAS och personcentrerad vård 11. Kehlet - Past, present and future in improving surgical care 12a. Johansen - Hur behandlar vi smärtan i praktiken vid kolorektal kirurgi 12b. Johansen - Hur behandlar vi smärtan i praktiken vid kolorektal kirurgi - Lap kolonkir 12c. Johansen - Hur behandlar vi smärtan i praktiken vid kolorektal kirurgi...

LÄS MER