Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022

Presentationerna från SwERAS-dagarna 2022 SwERAS 2022 - 1. Välkomstanförande - E Andersson SwERAS 2022 - 2. Postoperativ vård Introduktion - M Iversen SwERAS 2022 - 3. Postoperativ omvårdnad - A Garpenbeck & J Henriksdotter SwERAS 2022 - 4. Psykologiska reaktioner på stor kirurgi - Y Hellstadius SwERAS 2022 - 5. Smärtlindring - J Liljencrantz SwERAS 2022 - 6. Systemreaktioner efter kirurgiskt trauma - M Lipcsey SwERAS 2022 - 7. Kognitiv dysfunktion och förvirringstillstånd - L I Eriksson SwERAS 2022 - 8. Monitorering av fysiologisk påverkan efter kirurgi - E Leigaard SwERAS 2022 - 9. Lungfunktion - E Östberg SwERAS 2022 - 10. Mobilisering - A Porserud SwERAS 2022 - 11. Cirkulation - A Forsgren SwERAS 2022 - 12. Njurfunktion -...

LÄS MER